Autoriteit Persoonsgegevens past boetebeleidsregels aan

Dat een overtreding van de privacywet een boete tot gevolg kan hebben is bekend? Maar waarop is het bedrag van de boete gebaseerd en op welke wet is deze van toepassing? De AP heeft recent (19 februari 2019) het bestaande beleid uit 2016 aangepast. De AP heeft de overtredingen van de AVG en de andere wetten waarop zij toezicht houdt, voor elk wettelijk boetemaximum ingedeeld in 3 of 4 boetecategorieën, waaraan oplopende geldboetes zijn verbonden. Deze indeling is ingegeven door de zwaarte en ernst van de geschonden norm en de verhouding tot de andere normen in het gegevensbeschermingsrecht.